Ansvar och ansvarsfriskrivning

STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts har rätt, efter samråd med dig, att avbryta pågående träning under pågående kurs eller personlig träning om den innebär en försämring av ditt hälsotillstånd.

STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

AVTALSREGLER GÄLLANDE BOKNING AV PERSONLIG TRÄNARE (PT)

  • Avtalet kan ej överlåtas utan godkännande från oss.
  • Avtalet gäller 12 mån från försäljningstillfället. Därefter går återstående PT-tillfällen förlorade om ingen annan överenskommelse är gjord.
  • Avbokning från innehavarens sida skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras innehavaren för tillfället.
  • Återköp av kvarvarande PT timmar sker endast mot uppvisade av läkarintyg som styrker oförmåga att träna.
  • Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.
  • Varje träningstillfälle noteras och sparas så länge som kunden är aktiv, och en tid därefter som anses bruklig för att återkoppla.

 

Dropin-träning

Boka din plats inför varje klass

f

Med anledning av Coronaviruset så inväntar vi stabilare tider för våra 8-veckors kursstarter. Men du som vill träna ändå under tiden kan göra det på det ordinarie schemat - men du bokar då istället din plats inför varje träningspass. Vi har också gjort våra redan små grupper ännu mindre (så att de klasser där vi brukar vara fler är nu begränsade så att vi kan hålla större avstånd till varandra). Vi kör ett å samma pris för alla klasser under den här perioden, dvs 150 kr jämt per klass, betalas på plats med swish, kontanter eller kort.

Med kärlek & styrka, Mats & Rebecka

 

Du som har en bokad kursplats för kommande omgång behåller den såklart - vi meddelar dig när det är dags att köra igång.
Läs hela vår "pressrelease" här.