Ansvar och ansvarsfriskrivning

STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts har rätt, efter samråd med dig, att avbryta pågående träning under pågående kurs eller personlig träning om den innebär en försämring av ditt hälsotillstånd.

STABIL STYRKA AB & Qi Yogic Arts ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

X